ผลงานแสดงในต่างประเทศ

2546-2548: แสดงนำในงานศิลปะร่วมสมัยของ TheatreWorks ชุด The Global Soul และออกทัวร์แสดงไปยัง เมือง Berlin ประเทศเยอรมัน , ประเทศสิงคโปร์, เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, เมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์, เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี และ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

2546: แสดงเดี่ยวนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุด อิทัปปัจจยตา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในฐานะศิลปินนักเต้นจากประเทศไทย ในเทศกาล

  • Asia Contemporary Dance Festival 2003เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7-10 สิงหาคม
  • Asia Dreams program เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ เดนมาร์ค วันที่ 12-16 สิงหาคม
  • Asia Pacific (Traditional) Art Forum ที่ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน วันที่ 21-23 ตุลาคม

2544-2545: แสดงนำในงานแสดงร่วมสมัยของ TheatreWorks ชุด Search: Hamlet เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค วันที่ 16 สิงหาคมถึง 24 กันยายน

2544: ไดัรับทุนจาก Asian Cultural Council ประเทศสหรัฐอเมริกา (ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิ ร็อคกี้เฟลเลอร์) ให้ไปศึกษา ดูงาน และทำงานศิลปะเป็นเวลา 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างนั้นได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษสอนรำไทยให้แก่นักศึกษาปริญญาตรีและโทใน Department of World Arts Culture มหาวิทยาลัย UCLA และได้ แสดงเดี่ยวในชุด ฉุยฉาย ใน APPEX Concert ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัย UCLA นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเข้าร่วมใน American Dance Festival ที่ Duke University ในฐานะตัวแทน Young International Choreographer จากประเทศไทย